timeliste.com er et skreddersydd web-basert verktøy for håndtverkerbransjen for å registrere arbeidstimer tilknyttet forskjellige prosjekter. Dette kan hjelpe deg som arbeidsgiver til å holde oversikt over antall timer brukt per prosjekt, samt at de ansatte vil lettere kunne kontrollere og føre sine arbeidstimer. Programmet kan også lage rapporter og gi deg som arbeidsgiver stor kontroll over arbeidstid, prosjekter, ferie og sykdom. Du kan for eksempel generere rapport over sykefravær med et enkelt tastetrykk og raskt avdekke for eksempel hyppige sykefravær. Programmet egner seg derfor også godt inn i bedriftsens HMS-arbeid.

Har du stilt deg disse spørsmålene?

  • Har du som arbeidsgiver problemer med å lese håndskrevne timelister?
  • Vil du ha et system som kan gi deg informasjon når prosjektet er ferdig slik at du raskere kan sende ut fakturaer?
  • Hender det at timelistene er feil utfylt, med prosjektkoder som ikke finnes?
  • Hender det at timelister blir borte?
  • Har du noen gang ønsket deg et system som raskt kan ta deg tilbake i tid da du ønsker å sjekke gamle prosjekter?
  • Ønsker du rapporter og analyser, og har vanskelig for å holde oversikten over timebruken?
  • Er du redd for store avanserte programmer som en må bruke mye tid og ressurser på å lære?
  • Bruker du lang tid på å få orden på timelistene til dine ansatte?